Jüri Raporu

Ulusal ve ön seçimli olarak düzenlenen Karapınar GES SCADA Binası Mimari Proje Yarışması 12 Mart 2021 tarihinde Kuzguncuk İskelesi’nde gerçekleştirilen jüri değerlendirme toplantısının ardından sonuçlandı. Yarışmaya ön aşama sürecinde toplamda 58 ekip başvurdu. Proje önerileri yapılan online jüri toplantısında değerlendirildi. Jüri üyeleri büyük bir titizlikle projeleri teker teker inceleyerek bir sonraki aşamaya geçecek ekipler konusunda görüş alışverişinde bulundu. Her proje ve şartnamede istenen diğer evraklar detaylı incelendikten sonra proje önerilerinden 12 tanesi bir sonraki tura geçmeyi başardı. 

30.01.2021 Cumartesi günü saat 08.45’te jüri değerlendirmesi yapmak üzere jüri üyeleri David Green, Deniz Aslan, İmdat As, Kübra Kalyoncu Şeherli, Melike Altınışık, Murat Tabanlıoğlu, Refik Anadol, yedek jüri üyeleri Mehmet Fehmi Bilge, Bünyamin Atan ve raportörler Ayça Yazıcı, Yeşim Alpaydın pandemi nedeniyle dijital platformda bir araya geldi.
30.01.2021 Cumartesi günü saat 08.45’de ön elemeyi geçen ekiplerin projelerini dinlemek ve değerlendirmek üzere, jüri üyeleri Zoom platformu üzerinden online olarak buluştu ve 09.00’da ilk grup sunumuna başladı. Son teslim tarihine kadar iletilen tüm projeler teker teker müellifleri tarafından jüri üyelerine sunuldu.
Jüri, farklı iş deneyimleri ve hassasiyetleri olan, yarışma kapsamında yaratıcı ve özgün fikirler üretebilecek, yenilenebilir enerji konusuna mimari heyecanla bakacak ve/veya profesyonel mimarlık ölçeğinde meslek pratiği yürüten, tanımlanan tasarım problemini çözümlerken, mimarlık ortamına teşvik edici katkı sunabilecek ekipleri seçmek amacıyla çalışmalarına başladı.
Sunumlar için kura yöntemi ile yarışmacıların sunum yapacakları saatler belirlendi. Sunumların aşağıdaki tabloya uygun olarak gerçekleştirilmesine karar verildi:
09:00-09:30
1- Hatice Büşra Al Özdilek
09:35-10:05
2- Lebriz Atan Karaatlı
10:10-10:40
3- Tuna Han Koç
10:45-11:15
4- Ömer Selçuk Baz
11:20-11:50
5- Olcay Ovalı Eyüp
11:55-12:25
6- Birge Yıldırım Okta
11:55-12:25
ARA
13:25-13:55
7- Sabriye Derya Yüce
14:00-14:30
8- Caner Bilgin
14:35-15:05
9- Aslı Tusavul
15:10-15:40
10- Mert Ayaroğlu
15:45-16:15
11- Nilüfer Kozikoğlu
16:20-16:50
12- Erol Kalmaz
16:50-17:00
ARA
17:00-18:00
Değerlendirme
Her ekip için 15 dakika sunum, 15 dakika soru cevap olacak şekilde toplamda 30 dakikalık süre ayrıldı. Yarışmacılar belirlenen süre içerisinde sunumlarını gerçekleştirdi. Jüri tüm sunumları dinledikten ve yarışmacılara sorularını sorduktan sonra değerlendirme yapmak üzere ara verdi. 
Jüri, değerlendirmeye devam etmek için Zoom platformunda yeniden bir araya geldi. Jüri finale kalan her projeyi yeniden inceleyerek ödül grubunu belirlemek için görüşmelere başladı. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu bu aşamada ilk üç projenin seçilmesi yerine projelerin geliştirilmesine ve daha sonra yeniden değerlendirilmesi amacıyla toplam altı projenin finale aşamasına kalmasına karar verildi. 
Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu seçilen altı projeye bir aylık süre verilerek jürinin değerlendirmeleri kapsamında projelerini geliştirmelerine ve daha sonra bu altı proje arasında sıralamanın oluşturulmasına jüri tarafından karar verildi. 
Son aşama için seçilen ekipler şu şekildedir (sıralama yapılmaksızın listelenmiştir.):
Tuna Han Koç ve ekibi
Caner Bilgin ve ekibi
Sabriye Derya Yüce ve ekibi
Olcay Ovalı Eyüp ve ekibi
Ömer Selçuk Baz ve ekibi
Lebriz Atan Karaatlı ve ekibi
Finalistler 5 Şubat 2021 tarihinde yapılan revizyon toplantısının ardından projelerini geliştirerek 12 Mart 2021’de yeniden jüri üyelerine sundular. 

Bunun sonucunda jüri üyeleri aynı tarihte yarışma sonuçlarını belirledi. 

İlk 3 projenin dışında kalan 9 isim mansiyon ödülüne layık görüldü.